Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings 🍪
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. For more information read our Cookie policy and Privacy policy.
Functional (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Tillbaka

Klimato och Nordrest i samarbete för att minska utsläpp på 100 restauranger

Pressmeddelande, Stockholm | Klimato och Nordrest ingår ett samarbete för att minska utsläpp från mat över hela Sverige

29/11/21

Klimato och Nordrest har ingått ett samarbete för att klimatberäkna och klimatmärka menyer på Nordrests restauranger runt om i Sverige. Samarbetet inleddes i november med målet att uppmuntra till klimatsmarta val och minskade utsläpp från mat.

Nordrest driver ett hundratal restauranger på flygplatser, skolor, sjukhus och företag runt om i landet och serverar dagligen cirka 50 000 måltider. Detta gör dem till en utmärkt partner för Klimato för att skapa en positiv förändring av människors matvanor och således effektivt kunna minska klimatpåverkan från mat.

“Tillsammans med Nordrest har vi möjligheten skapa positiv påverkan på stor skala. Eftersom  Nordrest har så många och olika typer av restauranger kan vi inspirera skolelever så väl som restauranggäster till att ta mer klimatsmart val”

Christoffer Connée, Co-Founder & Head of Business Development på Klimato

Den rådande klimatkrisen gör att det sätts stor press på företag, både från konsumenter och genom lagkrav, att vara transparenta och aktivt jobba för att göra sin verksamhet mer hållbar. Klimatberäknande menyer är ett kraftfullt sätt för verksamheter som serverar mat att göra detta på flera plan. Dels sprider det kunskap om matens påverkan på klimatet och hjälper restaurangchefen att välja mer klimatsmarta råvaror och måltider på menyn, och dels kan det användas som så kallad ‘nudging’, alltså ett sätt att påverka restauranggästerna att välja de mer klimatsmarta rätterna på menyn.

Eftersom livsmedelsindustrin står för över en fjärdedel av globala utsläpp är det en självklarhet för Nordrests VD Michael Bühring att mäta och aktivt minska utsläppen från maten som serveras i Nordrests restauranger.

“Vi vill vara drivande i branschen när det gäller både koncept och hållbarhet. Det är fortfarande ovanligt bland restauranger att klimatberäkna hela menyn hela tiden. Vi har sett positiva resultat i de restauranger där vi redan har klimatberäknade menyer, därför inför vi det nu överallt."

Michael Bühring, VD på Nordrest

Till våren kommer samtliga Nordrests restauranger att använda Klimatos lösning för att beräkna klimatpåverkan mätt i CO2e per måltid. Beräkningarna baseras på certifierad klimatdata och WWF:s riktlinjer för hållbara måltider enligt deras koncept One Planet Plate. Klimatberäkningen förväntas leda till lägre CO2e-utsläpp och för att säkerställa att åtgärden styr åt rätt håll följs resultatet upp varje månad genom Klimatos rapporteringsverktyg.

För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Connée
Co-founder & Head of Business Development på Klimato
christoffer@klimato.se
Mobil: 0707 15 55 22
sv.klimato.co

Michael Bühring
VD på Nordrest
michael@nordrest.se
Mobil: 0739 19 57 41
www.nordrest.se

Läs vidare