Stäng preferenshanteraren
Cookieinställningar 🍪
Genom att klicka på "Acceptera alla cookies" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera användningen av webbplatsen och hjälpa oss med våra marknadsföringsinsatser. För mer information, läs vår cookiepolicy och vår sekretesspolicy.
Funktionella (alltid aktiv)
Cookies krävs för att grundläggande webbplatsfunktionalitet.
Tack! 
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.

Klimatdata

För att företag ska kunna göra beräkningar av matens kliamtavtryck i Klimato använder vi data från studier där metoden för livscykelanalys (LCA) tillämpas. Livscykelanalys av livsmedelsprodukter är en ISO14040-certifierad metod för att beräkna koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan som uppstår under produktion och distribution av en produkt. Metoden undersöker utsläpp från varje steg under livscykeln av en matprodukt och den totala summan av dessa utsläpp är produktens klimatavtryck.

Vetenskapliga partnerskap för att säkerställa kvalitén av vår klimatdata

Hur kan vi garantera att vår klimatdata och beräkningar av klimatavtryck är så exakta och uppdaterade som möjligt? Detta är en viktig fråga att ställa och såklart något som vi på Klimato tar på största allvar.

Vi samarbetar med framstående forskningsinstitut och aktörer inom klimatforskning för att säkerställa att vår klimatdata och de metoder vi använder för att ta fram desamma är vetenskapligt godkända,följer bästa praxis och ständigt uppdateras för att vara i linje med aktuell forskning.

Klimato-databasen utvecklas av Klimatos eget forsknings-team utifrån forskningsmetoder och processer som granskats och godkänts av IVL - Svenska miljöinstitutet.

En databas med tusentals ingredienser med data från hela världen

Klimato-databasen innehåller tusentals ingredienser med uppgifter som tagits fram genom systematiska litteraturstudier av olika livsmedelsprodukters koldioxidavtryck och utsläppsmodellering.

Eftersom livsmedelsprodukternas klimatavtryck skiljer sig åt beroende på var de produceras tar vi hänsyn till konsumtionslandet. För att redovisa transportutsläpp korrekt och för att se till att vi inkluderar lokalt producerade produkter har vi utvecklat olika versioner av vår databas för specifika marknader.

Klimato-databasen används för närvarande av kunder från hela världen och vi uppdaterar regelbundet databasen med de senaste klimatvärdena samt lägger till fler konsumtionsländer i takt med att vi expanderar till fler marknader.